Thông báo từ nhà trường

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 ( 25/05/2012 ) In

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                PHAN BỘI CHÂU

                        Số:………/KHTS – PBC                                           Krông Năng, ngày      tháng 5 năm 2012.

 

                                                  KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HOC 2012-2013

 

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGDĐT; Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT; Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) ban hành theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT và Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Căn cứ kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2012-2013 số 24/KH-SGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Giám Đốc Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đắk Lắk.             

            Căn cứ vào tình hình thực tế của trường và địa phương.Trường THPT Phan Bội Châu lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 - 2013 như sau :

I.PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH :

            Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012 – 2013 theo phương thức thi tuyển 3 moân: Ngữ Văn, Toán và Tiếng Anh trong đó: Toán  và Ngữ Văn thời gian làm bài 120 phút,  Tiếng Anh thời gian làm bài 60 phút; Toán và  Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, Tiếng Anh thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

            Học sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng vào trường THPT Phan Bội Châu, nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường THPT Phan Bội Châu sẽ được đăng ký xét tuyển ở các trường THPT trên địa bàn huyện không tổ chức thi tuyển (THPT Nguyễn Huệ THPT Lý Tự Trọng, THPT Tôn Đức Thắng ).

Điểm trúng tuyển là tổng kết quả thi 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh đã nhân hệ số và điểm cộng thêm cho học sinh thuộc diện ưu  tiên, khuyến khích theo qui chế tuyển sinh hiện hành.

II.ĐỊA BÀN TUYỂN SINH:

Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện cơ sở vật chất và kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đắk Lắk, Trường THPT Phan Bội Châu thống nhất tuyển sinh vào lớp 10 theo địa bàn như sau:

 Tất cả các em học sinh (có hộ khẩu thường trú tại Huyện Krông Năng hoặc đang học lớp 9 năm học 2011 - 2012 tại các trường THCS  trong địa bàn huyện) nếu đủ điều kiện dự thi đều được tham gia đăng ký thi tuyển; nếu là học sinh không có hộ khẩu tại huyện Krông Năng hoặc không học lớp 9 tại các trường trong địa bàn huyện Krông Năng cần có xác nhận của nơi chuyển đi (UBND xã hoặc Hiệu trưởng trường THCS ) để trường xin ý kiến của Giám đốc Sở giáo dục & đào tạo.

III. SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10  NĂM HỌC 2012 - 2013 :

            Theo chỉ tiêu sở giáo dục & đào tạo giao: Dự kiến 600 học sinh.

            Học sinh trúng tuyển sẽ được đăng ký theo nguyện vọng để học một trong các ban sau :

Ban KHTN

Lớp

Ban KHXH&NV

Lớp

Ban cơ bản

Lớp

Tổng số HS

Tổng số  lớp

180

04

0

0

420

10

600

14

 

IV.CÔNG TÁC TÀI CHÍNH :

            Học sinh không phải nộp lệ phí dự tuyển.

V.MỘT SỐ HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH VÒA LỚP 10 NĂM HỌC 2012-2013:

          1. Điều kiện tuyển sinh, chính sách ưu tiên khuyến khích:

          a) Độ tuổi dự tuyển:

          Thực hiện theo đúng Quy chế. Cần lưu ý:

- Tuổi dự tuyển của người học vào lớp 10 THPT: từ 15 đến 17 tuổi (căn cứ vào giấy khai sinh tính từ năm sinh đến năm 2012).  

- Các trường hợp sau đây được vào cấp học ở tuổi cao hơn tuổi quy định:

+ Được cao hơn 1 tuổi với người học là nữ, người học từ nước ngoài về nước;

+ Được cao hơn 2 tuổi với người học là người dân tộc thiểu số, người học ở vùng kinh tế- xã hội khó khăn, người học bị khuyết tật, tàn tật, kém phát triển thể lực và trí tuệ, người học mồ côi không nơi nương tựa, người học trong diện hộ đói nghèo theo quy định của nhà nước;

            Nếu thuộc nhiều trường hợp quy định tại các điểm trên thì chỉ được áp dụng 1 quy định cho 1 trong các trường hợp đó.      

         - Học sinh thiếu một tuổi (sinh năm 1998) được phép dự tuyển nếu xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

         - Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự tuyển, cần đối chiếu giấy khai sinh với các loại giấy tờ quy định khác của người dự tuyển.

         b) Đối tượng dự tuyển:

    Đối tượng dự tuyển vào trường THPT là người đã tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp bổ túc THCS còn trong độ tuổi và có hồ sơ hợp lệ.

         c) Chính sách ưu tiên, khuyến khích:

         - Chính sách ưu tiên, khuyến khích đối với học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT thực hiện theo Điều 4 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT.

         - Cần lưu ý các chính sách ưu tiên, khuyến khích sau:

         + Việc cộng điểm khuyến khích chứng chỉ tin học cho học sinh dự tuyển vào lớp 10 THPT thực hiện như sau:

            Chỉ tính điểm khuyến khích trong tuyển sinh vào lớp 10 đối với chứng chỉ do Sở GD&ĐT cấp với phôi chứng chỉ do Bộ GD&ĐT phát hành và được cấp trong cả cấp học THCS.

            Chứng chỉ tin học trình độ A xếp loại giỏi, khá, TB được cộng điểm khuyến khích như chứng chỉ nghề phổ thông xếp loại tương ứng. Chứng chỉ tin học trình độ B trở lên được cộng điểm tương ứng với loại giỏi của chứng chỉ tin học trình độ A.

            Những học sinh đồng thời có cả chứng chỉ tin học và chứng chỉ nghề phổ thông chỉ được hưởng khuyến khích cho loại có mức điểm khuyến khích cao nhất.

+ Học sinh lớp 9 đạt giải cá nhân trong các kỳ thi Giải Toán, thi Tiếng Anh qua Internet năm học 2011-2012 được cộng điểm khuyến khích khi tuyển sinh vào lớp 10  năm học 2012-2013 như sau:

Cộng 2 điểm cho học sinh đạt giải trong kỳ thi cấp Quốc gia; đạt giải nhất (huy chương vàng) trong kỳ thi cấp tỉnh;

Cộng 1,5 điểm cho học sinh đạt giải nhì (huy chương bạc) trong kỳ thi cấp tỉnh;

Cộng 1,0 điểm cho học sinh đạt giải ba (huy chương đồng) trong kỳ thi cấp tỉnh.

Điểm cộng thêm tối đa cho các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích áp dụng cho từng phương thức tuyển sinh được quy định tại các Điều 10, 12, 18 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT.

            2.Hồ sơ dự tuyển:

            + Đơn xin dự tuyển, đơn đăng ký nguyện vọng (theo mẫu do sở phát hành );                 

            + Bản sao giấy khai sinh hợp lệ và sổ hộ khẩu phô tô có công chứng (phải trùng khớp về 2 loại giấy tờ trên đối với người dự tuyển);

            + Bản chính bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển;

            + Bản phô tô có công chứng học bạ;

            + Bản phô tô có công chứng giấy xác nhận thuộc đối tượng hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có);

            + 04 ảnh cỡ 3x4 cm (kiểu chứng minh nhân dân).

            Sau khi học sinh trúng tuyển, nhà trường yêu cầu nộp bản chính học bạ và các giấy tờ liên quan để nhập học (kể từ ngày có thông báo trúng tuyển đến hết ngày 10/8/2012).

            3. Lịch tuyển sinh :

- Töø 05/6 và 06/6/2012 phát hành đơn xin dự tuyển theo mẫu của Sở giáo dục và đào tạo;

- Từ 08/6 đến 12/6/2012 (Làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật): Thu nhận hồ sơ dự tuyển theo từng cá nhân học sinh (căn cứ theo sổ hộ khẩu phô tô và học bạ THCS phô tô có công chứng…; nhập dữ liệu.

         - Ngày 10/6/2012: Báo cáo bằng văn bản dự kiến số điểm thi, số lượng học sinh dự thi, số phòng thi và dự kiến nhân sự hội đồng coi thi, chấm thi để Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập Hội đồng coi thi (Báo cáo theo mẫu gửi về phòng KT&KĐCLGD-CNTT).

         - Ngày 14/6/2012: Báo cáo bằng văn bản chính xác số điểm thi, số lượng học sinh dự thi, số phòng thi để Sở GD&ĐT in sao đề thi (Báo cáo theo mẫu gửi về phòng KT&KĐCLGD-CNTT).

         - Từ ngày 14-15/6/2012 niêm yết công khai, hướng dẫn học sinh kiểm tra các dữ liệu nhất là các chế độ ưu tiên, khuyến khích và các nguyện vọng đăng ký, tiến hành điều chỉnh những sai sót (nếu phát hiện sai sót, các thí sinh phải báo cáo về ban tuyển sinh để điều chỉnh)

         - Ngày 16/6/2012: In bảng ghi tên dự thi và các biểu mẫu liên quan, phát thẻ dự thi và niêm yết các danh sách, hướng dẫn theo quy định. Nộp đĩa dữ liệu về Sở GD&ĐT (gửi về phòng KT&KĐCLGD-CNTT)

          -Từ ngày 21/6/2012: Hội đồng coi thi làm việc.

Lịch Thi:

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

22/6/2012

Sáng

Ngữ văn

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

Chiều

Ngoại ngữ

60 phút

14 giờ 15

14 giờ 30

23/6/2012

Sáng

Toán

120 phút

7 giờ 25

7 giờ 30

 

         - Từ ngày 05/7/2012 đến 09/7/2012: Công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển khi được Giám đốc Sở phê duyệt. Thông báo kế hoạch nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Nếu  không trúng tuyển vào trường THPT Phan Bội Châu sau khi công bố kết quả, thí sinh không trúng tuyển sẽ  đăng ký xét tuyển vào trường THPT Nguyễn Huệ, THPT Lý Tự Trọng, THPT Tôn Đức Thắng từ ngày 17/5/2012( KH cụ thể theo kế hoạch của đơn vị xét tuyển ).

Cập nhật ( 01 / 06 / 2012 )